top of page

GUÍA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Aulas Vivas é unha proposta creativa de intervención nas aulas de Secundaria, que parte da danza e o movemento como vía para mellorar a motivación e inspiración do alumnado, a través dunha experiencia corporal activa. Ten como premisa fundamental a vivencia (individual e colectiva) a partir do encontro co propio corpo, propoñendo exercicios sinxelos e de curta duración que permiten crear un clima favorable e aglutinador entre o alumnado, a materia e a/o docente, a prol dunha ensinanza-aprendizaxe de calidade.

 

Aulas Vivas introduce tamén unha serie de artistas e obras de danza contemporánea, achegando referentes artísticos ás aulas, co obxectivo de sensibilizar no coñecemento da danza ao mesmo tempo que nos serven de exemplo para as dinámicas propostas.

UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce

Aulas Vivas está elaborada pola bailarina e docente Ana Beatriz Pérez; é unha iniciativa de “Cara a unha escena plural”, proxecto de mediación en danza e artes do movemento coordinado por Caterina Varela e Sabela Mendoza, co financiamento da AGADIC Axencia Galega das Industrias Culturais.

UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
UnidadeDidacticaSecundaria_CaraAUnhaEsce
bottom of page